ناگفته های قشنگ زندگی

ناگفته های قشنگ زندگی  تقدیم به همسر و فرزند عزیزم :

1- دوستت دارم ، نه بخاطر شخصیت تو ، بلکه بخاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

2- هیچ کس لیاقت اشک ریختن تو را ندارد ، کسی که چنین ارزشی دارد با عث اشک ریختن تو نمی شود

3- اگر کسی تو را آنقدر که می خواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

4- دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ، ولی قلب تو را لمس کند

5- بد ترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید

6- هرگز لبخند را ترک نکن ، حتی وقتی که ناراحتی ، چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود

7- تو ممکن است در تمام دنیا فقط یکنفر باشی ، ولی برای من یک دنیا هستی

8- هرگز وقتت را با کسی که حاظر نیست وقتش را با تو بگذراند ، نگذران

9- شاید خدا خواسته است که بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخصی مناسب را ، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گذار باشی

10- به چیزی که گذشت غم مخور ، به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن

11- همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده ، دوباره اعتماد نکنی

12- خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی ، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

13- زیاد از حد خود را تحت فشار نگذار ، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که تو انتظارش را نداری

/ 0 نظر / 10 بازدید